TRAININGSPROGRAMMA

Deze trainingen worden zowel in 'incompany' als in 'open inschrijving' aangeboden.

INTERNATIONAL INDEPENDENT BOARD
FOR LEAN CERTIFICATION


IIBLC® biedt een onafhankelijke, internationale certificering aan als een bewijs van kennis en vaardigheden op het gebied van Lean strategie. IIBLC® is een wereldwijde (en continu uitbreidende) standaard op het vlak van Lean certificering.

Er is een trainingshandboek ‘Book of Knowledge’ beschikbaar dat per niveau het kennisniveau beschrijft. Het programma heeft een certificeringsysteem dat gebaseerd is op objectieve criteria. Het certificaat, dat getoetst wordt middels een examen, waarborgt op deze manier het kennisniveau en vaardigheden van de kandidaten.

De kwaliteit en actualiteit van het lesmateriaal wordt vastgesteld door een ‘Content Committee’ die bestaat uit internationale experts op het gebied van Lean (waaronder Lean professoren en Lean experts/guru’s bij grotere Lean organisaties). Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de multiple choice vragen voor de theoretische examens.

www.iiblc.org
Top